Ustawa została złożona w ukraińskim parlamencie, aby zmienić kodeks podatkowy i zwolnić z podatku wszelkie transakcje kryptowalutowe w tym kupno, sprzedaż i kopanie.  Przewodnicząca Komisji ds. Polityki podatkowej i Celnej Parlamentu Ukrainy, Nina Yuzhanina, przedłożyła w parlamencie projekt ustawy odnoszący się do kryptowalut oraz ich pochodnych.

Ustawa zmierza do zmiany kodeksu podatkowego Ukrainy i zniesienia wszelkich opodatkowań. Notatka dołączona do projektu ustawy mówi:

„Aby stworzyć efektywny mechanizm stymulowania rynku kryptowalut w Ukrainie, logicznym krokiem jest zwolnienie z opodatkowania dochodu przedsiębiorstw… Przychód z operacji kryptowalutowych nie powinien być wliczany do całkowitego miesięcznego (rocznego) przychodu opodatkowanego, a transakcje kryptowalutowe oraz kopanie krypto aktywów są sklasyfikowane jako transakcje niepodlegające opodatkowaniu.”

Projekt ustawy jest już trzecim dokumentem złożonym w parlamencie mającym prawnie regulować  kwestie związane z kryptowalutami.

Pierwszy powstał na początku października i proponował rozpatrzenie kryptowalut jako własności, którą można wymieniać na inne dobra i usługi.

Drugi projekt powstał tydzień później. Wtedy określono go jako ustawę „O stymulacji rynku kryptowalut i ich pochodnych w Ukrainie”. Projekt proponował traktowanie kryptowalut jako aktywów finansowych.

Trzeci projekt ustawy jest pewnego rodzaju kontynuacją drugiego i zapewnia rezerwy  dla instrumentów pochodnych jak i samych kryptowalut.

Wysoka Rada Ekspertów Narodowego banku Ukrainy

Wysoka Rada Ekspertów Narodowego banku Ukrainy (NBU) przeprowadziła spotkanie pod koniec października. Na spotkaniu omawiane były regulacje kryptowalut. NBU wydało komunikat prasowy:

„Podczas spotkania zatwierdzono zalecenia Ekspertów Wysokiej Rady dotyczące pilnej potrzeby określenie statusu prawnego kryptowalut.”

W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządu NBU, reprezentanci powiązanych departamentów rządowych, regulatorzy rynku finansowego, członkowie Verkhovnej Rady Ukrainy, głowy banków, a także badacze i naukowcy.

Bohdan Danylyshyn, szef Rady NBU powiedział, że członkowie Wysokiej Rady Ekspertów nie mogą pozostawać obojętni wobec tematu. Podkreślił, że rosnąca popularność kryptowalut zarówno na świecie jak i w Ukrainie wymaga odpowiedniej reakcji ze strony regulatorów finansowych.

„Jestem przekonany, że każda próba ograniczenia funkcjonowania takiego rynku może przynieść odwrotny efekt, a mianowicie ułatwić śledzenie i delegitymizację procesów.”

„Moim zdaniem stworzenie niezbędnych ram prawnych będzie pierwszym krokiem do zbudowania przejrzystego  i  transparentnego rynky kryptowlut.”

„Będzie to promowało zaawansowanie innowacyjnych technologii i gospodarki cyfrowej jako dziedziny wiedzy w Ukranie.”